Praktis Kendiri 1.1d Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pembolehubah

Jawapan Buku Teks Matematik Tingkatan 4

Praktis Kendiri 1.1d

  1. Rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah dengan panjang (x + 20) m dan lebar (x + 5) m.
    (a) Bentuk satu fungsi bagi luas, L m2, tanah tersebut.
    (b) Jika luas tanah ialah 250 m2, tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan x. Berikan jawapan anda dalam bentuk ax2 + bx + c = 0.

  1. Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Hasil darab umur Aiman dengan umur adiknya adalah sama dengan umur bapanya. Diberi umur bapanya ialah 48 tahun dan umur adik Aiman ialah p tahun. Tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan p.

Leave a Comment

Your email address will not be published.