Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah

Jawapan Buku Teks Matematik Tingkatan 4

Fungsi dan persamaan kuadratik

Fungsi dan persamaan kuadratik banyak digunakan dalam bidang sains, perniagaan, sukan dan sebagainya. Dalam arena sukan, fungsi kuadratik menjadi penting dalam acara-acara sukan seperti lontar peluru, lempar cakera, merejam lembing dan sebagainya.

Dalam seni bina pula, kita sering melihat binaan melengkung berbentuk parabola yang sebenarnya amat berkait rapat dengan penguasaan konsep kuadratik.

Praktis Kendiri 1.1c

Praktis Kendiri 1.1d

Leave a Comment

Your email address will not be published.