Matematik Tingkatan 4

Matematik Tingkatan 4

Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah

Bab 2 Asas Nombor

Bab 3 Penaakulan Logik

Bab 4 Operasi Set

Bab 5 Rangkaian dalam Teori Graf

Bab 6 Ketaksamaan Linear dalam Dua Pemboleh Ubah

Bab 7 Graf Gerakan

Bab 8 Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul

Bab 9 Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

Bab 10 Matematik Pengguna: Pengurusan Kewangan

Jawapan

Leave a Reply

Your email address will not be published.