Matematik Tingkatan 4

Praktis Kendiri 1.1d Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pembolehubah

Praktis Kendiri 1.1d Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pembolehubah Jawapan Buku Teks Matematik Tingkatan 4 Praktis Kendiri 1.1d Rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah dengan panjang (x + 20) m dan lebar (x + 5) m.(a) Bentuk satu fungsi bagi luas, L m2, tanah tersebut.(b) Jika luas tanah ialah 250 m2, tulis …

Praktis Kendiri 1.1d Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pembolehubah Read More »

Praktis Kendiri 1.1c Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik

Praktis Kendiri 1.1c Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik

Praktis Kendiri 1.1c Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik Jawapan Buku Teks Matematik Tingkatan 4 Praktis Kendiri 1.1c Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik Praktis Kendiri 1.1c Fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti yang dinyatakan. Hitung nilai c bagi setiap kesyang berikut.(a) f (x) = x2 + 7x + c, melalui titik (0, 5).(b) …

Praktis Kendiri 1.1c Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik Read More »

Fungsi dan persamaan kuadratik

Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah

Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah Jawapan Buku Teks Matematik Tingkatan 4 Fungsi dan persamaan kuadratik banyak digunakan dalam bidang sains, perniagaan, sukan dan sebagainya. Dalam arena sukan, fungsi kuadratik menjadi penting dalam acara-acara sukan seperti lontar peluru, lempar cakera, merejam lembing dan sebagainya. Dalam seni bina pula, kita sering melihat …

Bab 1 Fungsi dan Persamaan Kuadratik dalam Satu Pemboleh Ubah Read More »